MAPİ Madencilik - 2022

ÜRÜN KATEGORİLERİ

MAPİ anti statik & alev yürümez su torbaları yeraltı kömür ocaklarında meydana gelebilecek gaz ve toz patlamalarına karşı kullanılan iş güvenliği malzemelerinin başında gelmektedir.

Madenin teknik gereksinimlerine göre kurulumu sağlanan su torbası, gazın (yanıcı gaz) yayılmasını ve kömür tozu patlamasını etkili bir şekilde izole eder. Maden şaftlarında ve tünellerde, yeterli su hacmi ile kuvvetli bir bariyer oluşumu sağlayarak gaz ve kömür tozu patlamalarını hem önlemek hem de bu felaketlerin genişlemesini kontrol etmek amacı ile kurulur. Ayrıca kömür tozu patlamalarında gerçekleşen şok dalgalarının yayılmasını da engeller.

 

Su torbaları kömür madenlerinde patlamaya dayanıklı ana tesislerden biridir ve aynı zamanda madenlerde yaygın olarak kullanılan aleve dayanıklı yöntemdir. Şirketimiz hem ulusal hem de uluslararası kömür madenlerine yıllık 2 milyon adetin üzerinde ürün sağlamaktadır. Tarafınıza işletmenize uygun boyut ve hacimlerde her ürün sağlanabilir.

İhtiyaçlarınız

MAPİ, ihtiyaç duyulan her alanda kaliteli çözümler üretir.

Kalite

Yüksek kalitede optimum fiyatlar için alternatifler sunarız.

Beraberiz

Satış öncesi, sonrası ve satış tamamlana kadarki süreçte MAPİ her zaman yanınızdadır.

Analiz

Sahada (yerinde) analizle ihtiyaçlarınız doğru bir şekilde tespit edilerek size optimum fiyatlar sunarız.

ÖZELLİKLER

KURULUM

1-Hazırlık Aşaması

Kurulum için gerekli olan su torbaları, S kancalar, torbaların asılacağı demir çerçeveler ile kurulum esnasında gerekli olacak tüm malzemelerin hazırlanması.

2-Kurulumun Gerçekleşeceği Alanın Kontrolü

Alanda gerekli olan tüm önlemlerin alınmış olması, gaz ölçümü yapılmış olması ve güvenlik kontrollerinin yapılmış olması gerekmektedir.

3-Su Torbalarının Kuruması

Kurulumu yapacak ekibin güvenlik tedbirlerinin alınması

Torbaların asılacağı kurulum çerçevelerinin hazırlanması. Çerçeveler;

  • Tavandan maksimum 2m aşağı asılır.
  • Yerden minimum 1,8m yüksekte olmalıdır.
  • Çerçevelerin arasında 1,2m – 3m arasında boşluk bırakılmalıdır.

Torbaların asılması

  • Her göze S kanca takılmalı, kancalar birbirine karşılık gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

Torbalara su eklenmesi

  • Her bir torba yeterli miktarda su ile doldurulmalıdır. Ana galerilerde 400L/m2, diğerlerinde ise 200L/m2 hacme denk gelecek şekilde yerleştirme yapılması tavsiye edilir.

Torbaların bulunduğu alanlara bilgilendirme levhası asılması tavsiye edilir.

1) Tek tarafı açık olan su torbaları basınç ile karşılaştığında hızlı tepki verir; suyu dağıtır, oluşan su sisi kuvvetli bir bariyer oluşturur.

2) Reaksiyon süresi çok hızlıdır.

3) Yıllık milyonlarca ton üretim sağlanan Çin madenlerinin tamamı açık su torbası kullanır.

İŞ ORTAKLARIMIZ

TOP