MAPİ Madencilik - 2022

ÜRÜN TANITIMI

MAPİ anti statik & alev yürümez su torbaları yeraltı kömür ocaklarında meydana gelebilecek gaz ve toz patlamalarına karşı kullanılan iş güvenliği malzemelerinin başında gelmektedir.

Madenin teknik gereksinimlerine göre kurulumu sağlanan su torbası, gazın (yanıcı gaz) yayılmasını ve kömür tozu patlamasını etkili bir şekilde izole eder. Maden şaftlarında ve tünellerde, yeterli su hacmi ile kuvvetli bir bariyer oluşumu sağlayarak gaz ve kömür tozu patlamalarını hem önlemek hem de bu felaketlerin genişlemesini kontrol etmek amacı ile kurulur. Ayrıca kömür tozu patlamalarında gerçekleşen şok dalgalarının yayılmasını da engeller.

Su torbaları kömür madenlerinde patlamaya dayanıklı ana tesislerden biridir ve aynı zamanda madenlerde yaygın olarak kullanılan aleve dayanıklı yöntemdir. Şirketimiz hem ulusal hem de uluslararası kömür madenlerine yıllık 2 milyon adetin üzerinde ürün sağlamaktadır. Tarafınıza işletmenize uygun boyut ve hacimlerde her ürün sağlanabilir.

ÖZELLİKLER

Ürün
Birim
Model
GD30 GD40 GD60 GD80
Standart Ebatlar L 30 40 60 80
Uygulanan Test Metotları - MT 57 - 1996
Alev geciktirici performans testi
Alkol kaynak makinesi 960 °C'de yanar:
Alevli yanma süresinin aritmetik ortalaması, s ≤1.80 ≤1.80 ≤1.80 ≤1.80
Alevli yanma süresinin tek değeri, s ≤3.03 ≤3.03 ≤3.03 ≤3.03
Alevsiz yanma süresinin aritmetik ortalaması, s ≤0.27 ≤0.27 ≤0.27 ≤0.27
Alevsiz yanma süresinin tek değeri, s ≤0.84 ≤3.03 ≤3.03 ≤3.03
Alkol lambası 520 °C'de yanar:
Alevli yanma süresinin aritmetik ortalaması, s ≤0.62 ≤0.62 ≤0.62 ≤0.62
Alevli yanma süresinin tek değeri, s ≤1.25 ≤1.25 ≤1.25 ≤1.25
Alevsiz yanma süresinin aritmetik ortalaması, s ≤1.13 ≤1.13 ≤1.13 ≤1.13
Alevsiz yanma süresinin tek değeri, s ≤2.13 ≤2.13 ≤2.13 ≤2.13
Yüzey Direnci Ω
Su Dağılım Testi
(Distribution)
Patlama Basıncı 29m KPa ≤10.5 ≤10.9 ≤11.2 ≤11.5
En iyi su sisini oluşturmak için harekete geçme zamanı ms ≤124 ≤136 ≤132 ≤136
En iyi su sisi süresi ms ≤192 ≤204 ≤216 ≤240
En iyi su sisi dağılım uzunluğu m ≤6.0 ≤6.5 ≤6.8 ≤7.0
En iyi su sisi dağılım genişliği m ≤5.1 ≤5.3 ≤5.5 ≤5.9
En iyi su sisi dağılım yüksekliği m ≤3.5 ≤3.6 ≤3.7 ≤3.8

KURULUM

1-Hazırlık Aşaması

Kurulum için gerekli olan su torbaları, S kancalar, torbaların asılacağı demir çerçeveler ile kurulum esnasında gerekli olacak tüm malzemelerin hazırlanması.

2-Kurulumun Gerçekleşeceği Alanın Kontrolü

Alanda gerekli olan tüm önlemlerin alınmış olması, gaz ölçümü yapılmış olması ve güvenlik kontrollerinin yapılmış olması gerekmektedir.

3-Su Torbalarının Kuruması

Kurulumu yapacak ekibin güvenlik tedbirlerinin alınması

Torbaların asılacağı kurulum çerçevelerinin hazırlanması. Çerçeveler;

  • Tavandan maksimum 2m aşağı asılır.
  • Yerden minimum 1,8m yüksekte olmalıdır.
  • Çerçevelerin arasında 1,2m – 3m arasında boşluk bırakılmalıdır.

Torbaların asılması

  • Her göze S kanca takılmalı, kancalar birbirine karşılık gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

Torbalara su eklenmesi

  • Her bir torba yeterli miktarda su ile doldurulmalıdır. Ana galerilerde 400L/m2, diğerlerinde ise 200L/m2 hacme denk gelecek şekilde yerleştirme yapılması tavsiye edilir.

Torbaların bulunduğu alanlara bilgilendirme levhası asılması tavsiye edilir.

1) Tek tarafı açık olan su torbaları basınç ile karşılaştığında hızlı tepki verir; suyu dağıtır, oluşan su sisi kuvvetli bir bariyer oluşturur.

2) Reaksiyon süresi çok hızlıdır.

3) Yıllık milyonlarca ton üretim sağlanan Çin madenlerinin tamamı açık su torbası kullanır.

TOP